ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 22/4/2563 11:48:40     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 321

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
https://stu2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_mju_stu/Doc_25630422114610_32347.pdf

ข่าวล่าสุด