กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บริการขนส่ง โดยจัดรถรับ-ส่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  มีการจัดตารางรถรับ-ส่ง บริการรถรับ-ส่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างน้อย 12 คน/เที่ยว ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (รถออกทุก 15 นาที) และแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

          ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.

          ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

          นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สายที่รถรับส่งผ่าน คือ สายที่ 1 สายสีแดง และสายที่ 2 สายสีน้ำเงิน ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) พร้อมจุดจอดรถหลักทั้งหมดที่ได้รับการศึกษา เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน ผู้ใช้บริการใกล้กับศาลา และจุดจอดรถที่กำหนด

          สายสีแดง 1 หรือถนนหมายเลข 1 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย ระยะทางทั้งหมด คือ 2 กิโลเมตร และระยะเวลาการให้บริการรถ 30 นาทีต่อรอบ ประกอบด้วยจุดขนส่ง 9 จุด ได้แก่

P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

P2. ที่จอดรถอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย-อาคารช่วงเกษตรศิลป์

P3. ที่จอดรถสำหรับอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้

P4. ที่จอดรถสำหรับสาขาพืชผัก

P5. ที่จอดรถสำหรับคณะบริหารธุรกิจ

P6. ที่จอดรถหน้าสำนักหอสมุด-อาคารเรียนรวม 80 ปี

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P8. ที่จอดรถหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

P9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

 

สายสีน้ำเงิน 2 หรือถนนหมายเลข 2 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เวลาบริการ คือ 40 – 45 นาทีต่อรอบ มี 14 จุดรับ-ส่ง ดังนี้

P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

P8. ที่จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัย

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P10. ที่จอดรถศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
P11. ที่จอดรถหน้าอาคารดินและปุ๋ย

P12. ที่จอดรถหน้าอาคารธรรมศักดิ์มนตรี
P13. ที่จอดรถหน้าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ

P14. ที่จอดรถหน้าอาคารพืชไร่

P15. ที่จอดรถหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

P16. ที่จอดรถบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ - โรงอาหาร Green canteen

P10. ที่จอดรถหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ - อาคารจุฬาภรณ์

P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)

P8. จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัย

P9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2563 14:01:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1027

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ที่ลิงก์นี้https://www.dropbox.com/.../AACNnEx_5BCkuoWTlTP-DExRa ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์: ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์แก่มูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่รายงานตัว: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566(ขอสงวนสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/AFHSGscholarship) เท่านั้น)- ช่องทางการรายงานตัว: นักศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถเลือกช่องทางในการรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้1. สแกน QR Code ตามข้างต้นเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์2. คลิกลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhzV21V6Z.../viewform
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      5
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศึกษาชายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.753. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์วิธีการสมัคร/ยื่นใบสมัครขอรับและยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25660111155029_537048.pdf
12 มกราคม 2566     |      97