กิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้

ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2563 9:56:50     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 591

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการนำของ ผศ.ดรบัญญัติ มนเทียรอาสน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมด้วยสำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทรายเป็นประธาน และหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอสันทราย เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษณ์แหล่งต้นน้ำ ห้วยแม่เตาไห และสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม  บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการนำของ ผศ.ดรบัญญัติ มนเทียรอาสน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมด้วยสำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทรายเป็นประธาน และหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอสันทราย เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษณ์แหล่งต้นน้ำ ห้วยแม่เตาไห และสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม  บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด