การแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2563 13:32:10     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 389

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอชะลอการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ http://www.education.mju.ac.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-873069-70 ได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น.)

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านออกเรียนร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาไปทำการติดต่อที่ว่าการอำเภอของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดึงชื่อกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิมก่อน

ข่าวล่าสุด