จิตอาสาแม่โจ้ "กิจกรรมเก็บขยะรอบอ่างห้วยโจ้"

ปรับปรุงข้อมูล : 2/6/2563 10:17:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 280

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน"จิตอาสารักษาป่าห้วโจ้"
"กิจกรรมเก็บขยะรอบอ่างห้วยโจ้"
ได้รวมตัวกันเพื่อทำงานจิตอาสาเก็บขยะรอบอ่างห้วยโจ้ มีน้องๆและประชาชน มาร่วมกันกว่า40 คน. ??????
โดยแบ่งกันเป็น2กลุ่ม
??กลุ่มที่ 1 เริ่มเดินเก็บจากบริเวณพระนอน หน้าทางขึ้นวัดดอยแท่นพระผาหลวงมาถึงศาลาสันอ่าง
??กลุ่มที่ 2 เริ่มจากศาลาสันอ่างวนลงค่ายลูกเสือ และกลับมาทที่ศาลาสันอ่าง
หลังจากเสร็จกิจกรรม ได้มีกิจกรรมถอดบทเรียนและการเรียนรู้ผ่านการทำงาน ????????????????????ขอบคุณน้องที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรม
????หากน้องสนใจอยากทำอะไรสามารถแจ้งรวมกลุ่มมาได้ ????
??สรุปกิจกรรม เก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้??
??ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการดำเนินงานปฎิบัติ??
1.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่าที่คาดไว้มากประมาณ40คนและผู้เข้าร่วมสนใจกิจกรรมและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางด้านความคิดความแนะนำหรือปัญหาต่างๆจากการทำงานทางด้านการปฎิบัติ
2.ได้สร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและรวมถึงจิตใต้สำนึกความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะทางสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาและอุปสรรค
1.ขาดแคลนอุปกรณ์และทำให้ได้รับอันตรายเล็กๆน้อยๆจากการเก็บขยะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เนื่องจากไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนหรืออาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของรูปแบบกิจกรรม
2.เป็นการแก้ไขเแพาะหน้าระยะสั้นแต่หวังว่าจะเกิดผลในระยะยาวปลูกฝังให้ทุกคนปฎิบัติตามความรับผิดชอบของตนเองตนพื้นที่สาธารณะทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
????ข้อเสนอแนะ????
1.ติดป้ายการรณรงค์เก็บขยะ????
2.เพิ่มจุดถุงขยะถังขยะ????
3.มีมารตราการป้องกันภัยต่างๆต่อพื้นที่สาธารณะ
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสาที่เกินต่อความคาดหมายไว้เพื่อต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เล็งเห็นถึงผลกระทบตามมาๆต่างในหลากหลายรูปแบบจากพื้นที่สาธารณะโดยผลจากกิจกรรมถือว่าได้การตอบรับดีมากจากผู็เข้าร่วมหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้และมีการสนับสนุนบ้างเล็กน้อย ถึงแม้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่นักจิตอาสาอดทนเพื่อแรกกับสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบนี้ตลอดไปแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่อนาคตจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ระยะยาวถ้าเราเริ่มปลูกฝังต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนรวมและคนในท้องถิ่นที่อาศัยพื้นที่แห่งนี้และประสบการณ์ในการทำดำเนินงานจะเกิดผลภายในภาคหน้าอย่างแน่นอน????????????

ข่าวล่าสุด