ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทุนการศึกษาบริษัทดาสโก้ จำกัด

ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2563 11:30:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4155

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทุกการศึกษาบริษัทดาสโก้ จำกัด
ตามเอกสารดังนี้

- ทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ทุนบริษัท ดาสโก้ จำกัด

หมายเหตุ : ช่วงเวลาในการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางงานแนะแนวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวล่าสุด