บุคลากรและผู้นำนักศึกษาอาคารอำนวยยศสุขจัดโครงการ Big Cleaning Day อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 1/2563

ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2563 21:23:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ สำนักงานสีเขียว Green Office  อาคารอำนวย ยศสุข
โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 1/2563 ภายในอาคารอำนวย ยศสุข และพื้นที่โดยรอบ
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และการาร้างเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ วัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ โดยให้ผู้บริการ บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารอำนวย ยศสุขและหอพักมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคารอำนวย ยศสุข ในวันที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

ข่าวล่าสุด