ตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร

ปรับปรุงข้อมูล : 26/6/2563 11:11:44     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนิตยาภา นันทขว้าง นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการและงานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ข่าวล่าสุด