ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND) ปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2563 9:46:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 249

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา"หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND)" ปี 2563

--> คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

     1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

     2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป และเกรดวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

     3. มีความประพฤติดี มีจิตอาสา

     4. กำลังจะเริมศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร 4 ปี, กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตร 5 ปี และกำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตร 6 ปี

     5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน

--> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข Tel.053-873183-4 หรือ inbox มาได้ที่้ facebook งานแนะแนว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.facebook.com/guide.maejo/

ข่าวล่าสุด