ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2563 10:34:52     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 90

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ภายในอาคารอำนวย? ยศสุข? โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง? และขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า? วันที่? 2? ก.ค.? 63? ณ? ห้องประชุมศิขรินทร์? 

ข่าวล่าสุด