อบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาล และมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารเทิดกสิกร

ปรับปรุงข้อมูล : 21/7/2563 10:32:36     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 51

กลุ่มข่าวสาร :

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาล และมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า โรงอาหารเทิดกสิกร กาดน้อย MJU Night Market และร้านค้าภายในหอพักภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฏาคม 2563

ข่าวล่าสุด