เข้าร่วมโครงการ "ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเชียงใหม่"

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 17:14:52     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 19

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานหอพัก นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการ "ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเชียงใหม่" จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา ๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ถนนหมายเลข ๔๐๔๖ พื้นที่บ้านป่าเลา-ภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่จำนวน ๓๖ คน และช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่พุทธอุทยานสันมะม่วงธิดา ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่จำนวน ๓๐ คน

ข่าวล่าสุด