ฉีดพ่นฝอยละอองกำจัดยุงภายในกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 17:17:48     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา ได้จ้างผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฝอยละอองกำจัดยุงภายในกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังโรคไขเลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะให้แก่นักศึกษาหอพัก

ข่าวล่าสุด