ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานแม่โจ้อีสานครั้งที่ 13

ปรับปรุงข้อมูล : 6/1/2564 13:24:29     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 76

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์(เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ร่วมงานแม่โจ้อีสาน ครั้งที่ 13 โดยมีคุณพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นำโดย ดร.สมชาย เขียวแดง พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เดินทางไปร่วมประชุมหารือรับฟังแนวคิดเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ กับชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้อุตรดิตถ์ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พิษณุโลก ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้เพชรบูรณ์ และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน(จังหวัดเลย) ทั้งนี้ มีประเด็นหารือที่สำคัญคือ

  1. แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัดและระดับภาค
  2. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้และเป็นประโยชน์กับศิษย์เก่าแม่โจ้โดยรวม
  3. สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะเป็นศูนย์กลางเพื่อการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือศิษย์แม่โจ้ในโอกาสต่างๆ
  4. การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ในระดับภาค

   นอกจากนี้ คุณพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รายงานความก้าวหน้าและทิศทาง การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน ให้ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดต่างๆ ประสงค์จะนำบุตรหลานสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบรรยากาศแห่งความสามัคคีของลูกแม่โจ้

ข่าวล่าสุด