กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
??ประกาศเลื่อนการเดินทาง??
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดการเดินทางไว้
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องด้วยมีมติจาก ศบค.
มีประกาศให้งดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
ดังนั้นจึงขอเลื่อนกำหนดการเดินทางเข้าหอพัก
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กลุ่มที่มีกำหนดเข้าหอพักวันที่ 24-30 ก.ค. 2564)
ออกไปก่อน หากสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. เรื่องหอพักในมหาวิทยาลัย : คุณปัญญวัจน์ ชลวิชิต โทร. 086 659 5732
2. เรื่องการเรียนการสอน : ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ โทร. 080 786 7799
3. เรื่องมาตรการควบคุม covid-19 : ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ โทร. 091 079 2565
4. เรื่องงานอนามัยและพยาบาล : คุณนิธิวดี จรรยาสุภาพ โทร. 081 706 9139
??ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
??พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27
??คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 72/2564
เลื่อนตั๋วรถทัวร์ ช่วง COVID-19 ทำได้ด้วยตัวเอง Cr. kapook.com
https://www.facebook.com/MJUAdmission/posts/174099361405096
ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2564 14:40:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 564

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ที่ลิงก์นี้https://www.dropbox.com/.../AACNnEx_5BCkuoWTlTP-DExRa ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์: ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์แก่มูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่รายงานตัว: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566(ขอสงวนสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/AFHSGscholarship) เท่านั้น)- ช่องทางการรายงานตัว: นักศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถเลือกช่องทางในการรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้1. สแกน QR Code ตามข้างต้นเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์2. คลิกลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhzV21V6Z.../viewform
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      5
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศึกษาชายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.753. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์วิธีการสมัคร/ยื่นใบสมัครขอรับและยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25660111155029_537048.pdf
12 มกราคม 2566     |      97