กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ รองอธิการบดี, ผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนการศึกษา ได้แก่
1. ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ จำนวน 200,000 บาท มอบทุนการศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษา ดังนี้
    1.1. สนับสนุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดำเนินการโดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา
    1.2. สนับสนุนให้แก่นักศึกษา สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดำเนินการโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ทุนการศึกษาธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท
3. ทุนการศึกษาคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์ จำนวน 5,000 บาท
โดยคุณสุพรรณ อ่องสกุล ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 และคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ภาพ-ข่าว: นางสาวชลลดา ปัญญา นักวิชาการศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา)
ปรับปรุงข้อมูล : 11/10/2564 13:36:58     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 430

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3" เพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ - รุ่นอายุ 12-14 ปี ชายทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นประชาชน ชายทุกรุ่นน้ำหนัก ส่วนกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 24 พค.67 - ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด - จับฉลากแบ่งสาย - ชั่งน้ำหนักนักีฬา วันที่ 25 พค.67 - พิธีเปิดการแข่งขัน 12.00 - 13.00 น. - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 16.00 น. วันที่ 26 พค.67 - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สนามแข่งขัน) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
27 พฤษภาคม 2567     |      22
การแข่งขัน THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย การขอเช่าใช้สถานที่เพื่อจัดการแข่งขัน THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3 โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ - รุ่นอายุ 12-14 ปี ชายทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นประชาชน ชายทุกรุ่นน้ำหนัก ส่วนกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 24 พค.67 - ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด - จับฉลากแบ่งสาย - ชั่งน้ำหนักนักีฬา วันที่ 25 พค.67 - พิธีเปิดการแข่งขัน 12.00 - 13.00 น. - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 16.00 น. วันที่ 26 พค.67 - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สนามแข่งขัน) และพื้นที่รอบสนามกีฬาอินทนิล (จอดรถ) https://www.facebook.com/share/v/PL4sDwogLXWo8jPm/?mibextid=oFDknk Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 พฤษภาคม 2567     |      24
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ครั้งที่? 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และนางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ครั้งที่? 2/2567? โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่อำเภอสันทรายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ? หอประที่ว่าการอำเภอสันทราย Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
27 พฤษภาคม 2567     |      19