กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
?? พิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54" ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54" พร้อมด้วย รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี, รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ พล.ต. ม.ล.นภดล จรูญโรจน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้แทนศิษย์เก่า รุ่น 54 พร้อมคณะ ที่ได้มามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 164,000 บาท ดังนี้
?? ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,000 บาท
- ทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด (คุณคณินท์ พานิชสมบัติ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 61) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณภศล สุริยะ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 70 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา บริษัท พิชัยเฟอร์นิเทค จำกัด จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณวิสุทธิ์ นิยมกูล นิเทศศาสตร์ รุ่น 1 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา แพทย์หญิงณหทัย ภัคธินันท์ (ทายาทศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32 : ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
?? ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 จำนวน 9 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,000 บาท
- ทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
- ทุนการศึกษา บ้านนอกคอกนา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณณัฐพัสกร บุญญานุกูล แม่โจ้รุ่น 54 สาขาไม้ผล 7 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 16,000 บาท
- ทุนการศึกษา บริษัท ควาลิตี้ ไทม์ ฟาร์มสเตย์ หัวหิน-ป่าละอู จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 17/11/2565 10:42:18     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 63

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ที่ลิงก์นี้https://www.dropbox.com/.../AACNnEx_5BCkuoWTlTP-DExRa ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์: ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์แก่มูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่รายงานตัว: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566(ขอสงวนสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/AFHSGscholarship) เท่านั้น)- ช่องทางการรายงานตัว: นักศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถเลือกช่องทางในการรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้1. สแกน QR Code ตามข้างต้นเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์2. คลิกลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhzV21V6Z.../viewform
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      5
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศึกษาชายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.753. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์วิธีการสมัคร/ยื่นใบสมัครขอรับและยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25660111155029_537048.pdf
12 มกราคม 2566     |      97