กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
?? พิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54" ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54" พร้อมด้วย รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี, รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ พล.ต. ม.ล.นภดล จรูญโรจน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้แทนศิษย์เก่า รุ่น 54 พร้อมคณะ ที่ได้มามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 164,000 บาท ดังนี้
?? ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,000 บาท
- ทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด (คุณคณินท์ พานิชสมบัติ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 61) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณภศล สุริยะ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 70 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา บริษัท พิชัยเฟอร์นิเทค จำกัด จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณวิสุทธิ์ นิยมกูล นิเทศศาสตร์ รุ่น 1 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา แพทย์หญิงณหทัย ภัคธินันท์ (ทายาทศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32 : ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
?? ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 จำนวน 9 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,000 บาท
- ทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
- ทุนการศึกษา บ้านนอกคอกนา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
- ทุนการศึกษา คุณณัฐพัสกร บุญญานุกูล แม่โจ้รุ่น 54 สาขาไม้ผล 7 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 16,000 บาท
- ทุนการศึกษา บริษัท ควาลิตี้ ไทม์ ฟาร์มสเตย์ หัวหิน-ป่าละอู จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 17/11/2565 10:42:18     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 285

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

"นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับ 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬา "หมากล้อม" ประเภทบุคคลชายและคู่หญิง
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อย และประสานงานส่วนต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับ 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬา "หมากล้อม" ประเภทบุคคลชายและคู่หญิง ดังนี้ - ประเภทคู่หญิง "เหรียญทองแดง" นางสาวอัจริยา สนธิเดชกุล สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นางสาวณัฐนิชา สิงหา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - ประเภทบุคคลชาย "เหรียญเงิน" นายปรเมทย์ สุพง วิทยาลัยพลังงานทดแทน - ผู้ฝึกสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล - ผู้ช่วยฝึกสอน นางสาวธัญญาวดี เมืองไทย - ผู้จัดการทีม นายวรเดช ดัสดีสอง Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานการกีฬา - วรเดช ดัสดีสอง
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      71
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "HELMET AREA 100%"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.) งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการปฏิบัติการกวดขันประจำวัน "เขตสวมหมวกนิรภัย 100 %" บริเวณแยกอาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "HELMET AREA 100%" ทั้งนี้ การตั้งจุดตรวจและกวดขันการขับขี่รถจักยานยนต์ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก "ผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย" ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการขับขี่ย้อนศร ซึ่งมีมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนดังนี้ - นักศึกษา จะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา โดยการตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน : ครั้ง สำหรับผู้ที่ขับขี่ย้อนศร จะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา โดยตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน - บุคลากร จะรายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัยและต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการ - บุคคลภายนอก ผลักดันออกภายนอกมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือให้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย และการตั้งจุดตรวจและกวดขันจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อมุ่งให้นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้ใช้เส้นทางภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม #ถนนปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับขี่มีวินัย เคารพกฏจราจร Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      59
โครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาทุน จำนวน 16 สถาบัน ในโครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ทั้งนี้ โครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุนในแต่ละภูมิภาค เป็นโครงการกรอบการหนุนเสริมนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ผ่านความร่วมมือมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดทุนและเป้าหมาย บนความร่วมมือในการดูแลและพัฒนานักศึกษาทุนร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาการและการวิจัยของนักศึกษาทุน ตลอดจนการวางอนาคตทางการศึกษาที่คาดหวังให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 18 ราย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - ชลลดา ปัญญา
29 มกราคม 2567     |      83