กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

??ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36 มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เพือนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2566 15:21:42     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 178

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ประจำปี 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน/บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดโดยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ประจำปี 2566 ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ทั้งนี้ MAP ดำเนินการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลให้แก่หน่วยงาน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ก่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน - ไหว้พระสมาทานศีล - ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ - พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
7 ธันวาคม 2566     |      7
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณญานี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มาเป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น3 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ทั้งนี้ ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ตามหลักสูตร) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ดังนี้ - เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือเป็นนักศึกษาชั้นอื่น ที่เป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน - ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 - เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่กระทำการที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง - ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ๆ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF - ชลลดา ปัญญา
6 ธันวาคม 2566     |      20
"เตรียมความพร้อมกิจกรรม" ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ เบตง - แม่สาย - แม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะทำงานปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ เบตง - แม่สาย - แม่โจ้ จัดประชุม หารือ กำหนดการรายละเอียดแนวทางต้อนรับคณะนักปั่นคืนถิ่น 3 เบตง-แม่สาย-แม่โจ้ และลงพื้นที่ดูความพร้อมด้านสถานที่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้แทนจากทีมงานปั่นคืนถิ่น 3 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ - กองพัฒนานักศึกษา - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - ผู้แทนทีมนักปั่นแม่โจ้ - คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ ทั้งนี้ โครงการปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ เบตง - แม่สาย - แม่โจ้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมโดย พลตรี ชัช เด่นดวง แม่โจ้รุ่นที่ 45 ประธานชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิดเผยว่า เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับ 4 โรงพยาบาลในภาคเหนือและภาคใต้ ประกอบด้วย - โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา - โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร - โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ - โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - อรณุตรา จ่ากุญชร - Maymee Infinity - พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ - ฝากร้านเชิญหลังโดม
6 ธันวาคม 2566     |      18
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรม “วิ่งล่อง ท่องค่าย” in concept “ชม-ชิม-ช็อป-แชร์”
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน การปล่อยตัวนักวิ่ง มอบรางวัลแก่นักวิ่ง และเยี่ยมชมร้านทหารพันธุ์ดี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรม “วิ่งล่อง ท่องค่าย” in concept “ชม-ชิม-ช็อป-แชร์” โดยท่านพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผบ.มทบ.33 พลตรี บุญญฤทธิ์” เกษตรเวทิน ผบ.มทบ.37 พันเอก วรเทพ บุญญะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม “ทหารพันธุ์ดี” มาอย่างต่อเนื่อง จากแปลงเกษตรในค่ายทหาร สู่ตลาดสินค้าหน้าค่ายทหาร“ โดยมีทีมงานท่าน ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล อาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ โทณลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผักและสมุนไพร จากคณะผลิตกรรมการเกษตร และว่าที่ ร.ท. ภาณุพงศ์ ปราบชนะ นักศึกษาปริญญาโท จากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมและส่วนเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยได้รายงานข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรม ”ทหารพันธุ์ดี“ และร้านทหารพันธุ์ดีที่จำหน่ายผลิตผลิตจากโครงการและผลิตผลิตแม่โจ้ ภายใต้การเป็นพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ”ตั้งแต่การผลิต ถึงการตลาด“ แก่ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม “วิ่งล่อง ท่องค่าย” in concept เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวคิด “ชม-ชิม-ช้อป-แชร์” ?ชม 1.ชมบรรยากาศที่ “แสนอบอุ่น”ตลอดเส้นทางวิ่งในวิถีชีวิตของทหารพันธุ์ดี 2.ชมกิจกรรมของโครงการทหารพันธุ์ดี แปลงฝรั่ง แปลงโครงการพระราชดำริ 905 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.ชมการแสดงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กลองสะบัดชัย และศิลปะกาต่อสู้คราฟมากา ?ชิม 1.การออกร้านของกำลังพลและครอบครัว อาหารราคาถูก จากกลุ่มขายดีทุ่งยั้งทัพ 2.การชิม ผลผลิตจากร้านทหารพันธุ์ดี เช่น ฝรั่งสด น้ำฝรั่ง ฯลฯ ?ช็อป 1.การออกร้านสินค้า ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง 2.การเยี่ยมชม ร้านทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 เลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรม 3.การออกร้านจาก ส่วนราชการและพลเรือน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ริม สินค้า OTOP ของฝากอื่นๆ 4.การออกร้านจากภาคเอกชน เช่น ร้านขายเสื้อกีฬาและอุปกรณ์สำหรับนักวิ่ง ?แชร์ 1.ซุ้มถ่ายภาพ Check in ในแต่ละจุดในพื้นที่ เช่น พระพุทธนเรศฯ อ่างเก็บน้ำแม่เย็น 2.นักวิ่งรับบัตรจับสลากเมื่อถ่ายรูปและ Check in หรือแชร์กิจกรรมในช่องทางสื่อออนไลน์ลุ้นรับของรางวัล เป็นผลิตภัณฑ์จากร้านทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 และรับเมล็ดพันธุ์ผักจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ??3 ธันวาคม 2566 : วิ่งล่อง ท่องค่าย RUN TOUR THE ARMY CAMP ?? ??ภายใต้ CONCEPT : อิ่ม อุ่น อุดมการณ์ ชม ชิม ช็อป แชร์ ปลอดภัย (3 อ., 4 ช., 1 ป.) Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - ว่าที่ ร.ท.ภาณุพงศ์ ปราบชนะ - Smith Sinnarong - RUN TOUR THE ARMY CAMP
6 ธันวาคม 2566     |      19