เรียน ผอ. กองกิจฯ ขอเชิญร่วมรับชม / ฟังการถ่ายถอดประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 2/2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 258

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ข่าวล่าสุด