องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 404

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ข่าวล่าสุด