โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 780

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2553 ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ โดย ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมทั้งผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และ ประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และร่วมกันหาแนวทาง รับฟังข้อเสนอแนะ และวิธีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้ คงความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาแม่โจ้ คือ "เป็นคนมีความอดทน สู้งาน ซื่อสัตย์ มีทักษะ" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด