ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จำนวน 45 แห่ง (สสส.)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 274

กลุ่มข่าวสาร : อื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

ข่าวล่าสุด