ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเนรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ ห้องงานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2554 11:19:08     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3834

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษา

1. นายนวพล  เกตุสุวรรณ์ รหัส 5406103338  คณะบริหารธุรกิจ

2. คุณสุภาพร  แป้นสุวรรณ์ รหัส 5104302007  คณะวิทยาศาสตร์

3. นายสันติชัย  ยี่สุ่น  รหัส 5322103019  คณะสัตวศาสตร์ฯ

ข่าวล่าสุด