เลือนการประกาศผลโควต้าผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ไปเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2554 14:20:49     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4544

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

เลือนการประกาศผลโควต้าผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์

ไปเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2554

ข่าวล่าสุด