การประชุม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย/สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2554 16:37:55     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5195

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย/สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 8/2554
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554
เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมสภา ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด