บัณฑิตทุกท่าน โปรดทราบ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3230

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

บัณฑิตทุกท่าน โปรดทราบ

1. บัณฑิตที่ชำระเงินผ่านระบบ BillPayment ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.54 ถึง ปัจจุบัน โปรดทราบ ทางร้านจะอัพข้อมูลการเงินของท่าน ในวันที่ 10 ธ.ค.

2. ขอให้บัณฑิตที่ชำระเงิน 1,850 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย.54 (ระบบโอนลอย) โปรดทราบ

2.1 ขอให้ท่านคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด (แต่ไม่ต้องชำระเงิน) ทางร้านจะอัพข้อมูลการเงินให้ท่านวันที่ 10 ธ.ค.54

2.2 หากท่านมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจัดส่งเพิ่มเติม 200 บาท เปิดระบบวันที่ 8 ธ.ค.

3. บัณฑิตที่ชำระเงินค่าจัดส่งแล้ว ทางร้านเกษรา จะดำเนินการจัดส่งชุดครุยให้ท่าน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2555

4. ขอให้บัณฑิตทุกท่านชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ม.ค. 2555 เท่านั้น พ้นกำหนดทางร้านจะปิดระบบ พร้อมกับระบบของมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด)

หมายเหตุ (ยังไม่ต้องสอบถามทางโทรศัพท์-สามารถตรวจสอบจากรหัสของท่านได้)

บัณฑิตแม่โจ้-แพร่ โปรดทราบ

1. ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด และพิมพ์ใบชำระเงิน-ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวก)

บัณฑิตแม่โจ้-ชุมพร และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 7 จังหวัด โปรดทราบ

1. ขอให้บัณฑิตทุกท่านกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด และพิมพ์ใบชำระเงิน-ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ขอให้บัณฑิตที่ชำระเงิน 1,850 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย.54 (ระบบโอนลอย) โปรดทราบ

2.1 ขอให้ท่านคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด (แต่ไม่ต้องชำระเงิน) ทางร้านจะอัพข้อมูลการเงินให้ท่านวันที่ 10 ธ.ค.54 เป็นต้นไป

2.2 หากท่านมีความประสงค์จะชำระเงินค่าจัดส่งเพิ่มเติม 200 บาท เปิดระบบวันที่ 10 ธ.ค.54

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053-420908 (โปรดติดต่อวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. เท่านั้น)

ขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการ นอกเวลาได้ โปรดตรวจเช็คข้อมูลของท่านผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ข่าวล่าสุด