ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2966

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 35

http://www.stu2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_mju_stu/File20111215102420_20300.pdf

ข่าวล่าสุด