นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2363

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

http://www.stu2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_mju_stu/File20111221091052_21683.pdf

ข่าวล่าสุด