"เข้มงวดสวมหมวกนิรภัย" วันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3115

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

"เข้มงวดสวมหมวกนิรภัย" วันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด