ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภทโควต้าผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี-นาฏศิลป์)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4766

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด