ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division


กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

มอบทุนการศึกษาคุณชาติชาย ชุมสาย ณ อยุธยา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรีคุณสมชาย อภิชัย และคุณชาติชาย ไชยเลิศ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 36 ซึ่งเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาคุณชาติชาย ชุมสาย ณ อยุธยา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36 จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อไป ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
16 มีนาคม 2564     |      24
กิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8
ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างาน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณพยุงศักดิ์ ขันธรูจี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาควิชาบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2564     |      32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 e-mail :: stu@mju.ac.th