ประกาศสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1680

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และต้องการให้จัดส่งใบปริญญาให้ที่บ้าน ระบบจะเปิดให้ท่านเข้ามา กรอกข้อมูล
และชำระเงินค่าจัดส่ง EMS 100 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด