นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 2/1/2555 15:17:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3105

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อดังนี้

1. นายพิชิต  สอนทุย          รหัส 5203102324 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

2.นางสาวผ่องศรี  วอสุมู       รหัส 5205102316 วิทยาลัยบริหารศาสตร์

3.นางสาวอัจฉรา  นิสี           รหัส 5003102349 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวล่าสุด