นักศึกษาที่เคยยื่นผ่อนผันทหาร เมื่อปีการศึกษา 2553 (ปีที่แล้ว) ไม่ต้องยื่นเรื่องใหม่ ให้ใช้หลักฐานการผ่อนผันฯ ชุดเดิมไปรายงานตัวจนกว่าเรียนจบการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2555 10:17:07     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3489

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

นักศึกษาที่เคยยื่นผ่อนผันทหาร เมื่อปีการศึกษา 2553 (ปีที่แล้ว)
ไม่ต้องยื่นเรื่องใหม่
ให้ใช้หลักฐานการผ่อนผันฯ ชุดเดิมไปรายงานตัว
จนกว่าเรียนจบการศึกษา

ข่าวล่าสุด