..โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย (หญิง)..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2926

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่กำลังจะเป็นรุ่นพี่ในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่ดีงามของลูกแม่โจ้ และสามารถปฏิบัติตนเป็นนักศึกษารุ่นพี่ที่ดี กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าอาวุโสหลายๆ ท่านร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ แสดงให้เห็นถึงสายใยความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องของลูกแม่โจ้..
..ลูกแม่เดียวกัน..

ข่าวล่าสุด