นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2555 9:24:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2195

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อดังนี้

1. นางสาวอังศุมาริน  วงษ์คำนา   รหัส 5301101045  คณะผลิตกรรมการเกษตร

2. นายศิริสิทธิ์  จันทร์จริง          รหัส 5405204344  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ข่าวล่าสุด