ระบบจัดส่งใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรับปรุงข้อมูล : 3/5/2555 9:18:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5767

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบจัดส่งใบปริญญาบัตร
พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่่ สำเร็จการศึกษาและมีความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยการ เข้ามากรอกข้อมูลที่อยู่ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้ตามที่อยู่ ทำให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาขอติดต่อรับใบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

ขั้นตอน
1. กรอกข้อมูลที่อยู่ของท่าน ที่ต้องการให้จัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้

2. พิมพ์ใบ Pay - In นำไปชำระเงินค่าจัดส่งที่ ธนาคาร
3. เก็บสำเนาการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าท่านจะได้รับใบปริญญาบัตร
4. ตรวจสอบการจัดส่งใบปริญญาบัตรได้ในที่เมนู "ตรวจสอบ EMS"

http://www.education.mju.ac.th/diplomaSend/index.aspx

ข่าวล่าสุด