นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2661

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวศศิธร  ใจยาบุตร       รหัส 5003101356  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมฯ

2. นายจักรกิต  เรืองเชื้อเหมือน  รหัส 5222101314  คณะสัตวศาสตร์

ข่าวล่าสุด