โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2357

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้และตื่นตัวในการเลือกซื้อ และบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555  ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ

ข่าวล่าสุด