โครงการรณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพ้นธ์ก่อนวัยอันควร

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2760

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และรู้จัดป้องกันตัวเองจากโรคร้ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา  ระหว่างวันที่  28 พฤศจิกายน 2554 - 29 กุมภาพันธ์  2555  ณ บริเวณหอพัก       นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด