ตรวจสุขภาพประจำปี 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2258

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาลร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มบุคลากร  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2555  ณ งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการตรวจเลือดและปัสสาวะ และเอ็กซเรย์ทรวงอก  โดยมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ  จำนวน  144 คน

ข่าวล่าสุด