โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อการขับขี่ปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1481

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับ งานบริการและสวัสดิการ งานหอพักนักศึกษา และงานวินัยและพัฒนานักศึกษา  จัดโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อการขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำนวนประมาณ  2,000 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตัวตามกฏจราจร และเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนำมาถึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด