ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5347

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอนาม้ยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ  ตามแนวทาง "สร้างนำซ่อม " ที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพตามวิถีธรรมชาติแบบองค์รวมที่ผสมผสานหลักการทางทฤษฏีและวิธีปฏิบัติ  ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี  วันที่ 2, 14, 21 และ 28  มีนาคม  เวลา  14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ  ศูนย์กิจการนักศึกษา  อาคารอำนวย       ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด