กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1307

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่  เปิดรับบริจาคโลหิช่วย   ชีวติเพื่อนมนุษย์  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส  84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่  14 - 16  พฤศจิกายน  2554 ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มีผู้เข้าร่วมบริจาค จำนวน 316 คน ได้จำนวนโลหิต 126,400 ซี.ซี

ข่าวล่าสุด