อบรมการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2885

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองกิจการนักศึกษาในการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

ข่าวล่าสุด