ด่วนๆ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1348

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

รายชื่อดังนี้

1. นางสาวสุชาดา  มงคลจันทร์  รหัส 5322101429  คณะสัตวศาสตร์ฯ

ข่าวล่าสุด