โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1901

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจใ้ห้สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเชิญวิทยากรจากชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เพื่อฟื้นฟูสุขภาพตามวิีถีธรรมชาติแบบองค์รวม ในวันที่  2, 14, 21, 28 มีนาคม 2555  เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ

ข่าวล่าสุด