นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3428

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อดังนี้

1. นายเอกชัย  วงค์ใหญ่  รหัส 5201125424  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด