นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2185

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อดังนี้

1. นายแสงชัย  เหมรัตนากร        รหัส 5410101404 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

2. นายไกรนรินทร์  ชุ่มเย็น          รหัส 5201125309 คณะผลิตกรรมการเกษตร

3. นายณัฐวัชร  รักหบุตร            รหัส 5306103321 คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวล่าสุด