ให้โอวาทนักกีฬามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2137

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียน ยศราช อธิการบดี กล่าวให้โอวาทนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์เกมส์ 2555" ระหว่างวันที่ 1- 8 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ "สงขลานครินทร์เกมส์ 2555"
http://www.songklanagarindgames.psu.ac.th/indexfull.php
 

ข่าวล่าสุด